Zapytania rezerwacyjne prosimy kierowańá  na adres: 

naszdomek@gazeta.pl

Tel. 505 395 985

+ 48 75 76 19 404